Witamy

MEDIConsulting sp. z o. o. w Warszawie

Warszawa, ul. Sielecka 55/63
00-738 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000409666
Kapitał zakładowy 5000,00 złotych
Regon: 145979098, NIP 5213626737

Comments are closed.